Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Πάμε Σχολείο!!!

Η πρώτη φορά στο σχολείο αποτελεί σημαντική αλλαγή στη ζωή του παιδιού και της οικογένειας.
Για το παιδί είναι το πρώτο βήμα κοινωνικοποίησής του.
Αποχωρίζεται από τους γονείς και σιγά σιγά βιώνει τον εαυτό του και τη μοναδικότητά του μέσα από την επαφή με τους άλλους.
Οι γονείς πρέπει να θυμούνται ότι ο αποχωρισμός είναι απαραίτητος και βοηθάει το παιδί να μεγαλώσει και τους ίδιους να προχωρήσουν στη ζωή τους ανεξάρτητα από τα παιδιά τους.